KRIR pyta, resort rolnictwa odpowiada

Prezentujemy odpowiedź ministerstwa rolnictwa na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie umożliwienia ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” rolnikom, którzy posiadają protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi sporządzony w 2014 r. i nie otrzymali pomocy z poprzedniego PROW.

“W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogli ubiegać się o wsparcie na przywrócenie potencjału produkcji rolnej w ramach działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych’’.

Nabory wniosków w ramach ww. działania uruchamiane były siedmiokrotnie, poczynając od roku 2010. Rolnicy, którzy ponieśli straty w 2014 r. mogli ubiegać się o przyznanie pomocy w naborze wniosków, który trwał od 14 listopada do 19 grudnia 2014 r. Pierwotnie, na przyznanie pomocy przeznaczono środki w wysokości 100 mln euro. W kolejnych latach stopniowo podwyższano limit środków dostępnych na to działanie. Ostatniej realokacji dokonano w 2014 r., zwiększając tym samym budżet działania do wysokości 194,5 min euro.

Na podstawie kryteriów wyboru operacji w ramach ww. działania, w pierwszej kolejności pomoc przyznana była na realizację inwestycji w gospodarstwach, w których wystąpiły największe szkody spowodowane wystąpieniem klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Dodatkowe punkty były przyznawane na podstawie wysokości wnioskowanej kwoty pomocy.

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w gospodarstwie w 2014 r. mogli ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”, w którym pomoc przyznana była zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 877 z późn. zm.). Warunki przyznania pomocy w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof różnią się od obowiązujących w PROW 2007-2013. Uwzględnienie protokołów z 2014 r. w planowanych naborach wniosków spowodowałoby, że rolnicy, którzy ponieśli szkody w 2014 r. byliby traktowani według innych zasad.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy, którzy ponieśli szkody w gospodarstwie, mogli ubiegać się o pomoc na wznowienie produkcji w gospodarstwach i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.”

Źródło: KRIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności