KRIR proponuje

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby w każdym Urzędzie Wojewódzkim w kraju był utworzony i funkcjonował Wydział/Departament Rolnictwa, z zapleczem pracowniczym gruntownie znającym mechanizmy i zasady funkcjonowania produkcji rolnej. Zadaniem samorządu rolniczego bez tych wydziałów działalność Urzędów Wojewódzkich nie jest wystarczająca w obszarze rolnictwa, szczególnie np. w obliczu klęsk żywiołowych w rolnictwie.

KRIR proponuje również, aby w urzędach powstały stanowiska  monitorujące sytuację meteorologiczną w rolnictwie  na podstawie dostarczanych na bieżąco raportów z samorządów gminnych (dane z instytutów  są często nierzetelne i niedokładne). W ocenie samorządu rolniczego takie rozwiązania mogą spowodować w przyszłości znaczne ograniczenie szkód w gospodarstwach, które ostatnimi czasy systematycznie występują na terenie Polski.

Źródło: KRIR