KRIR pomoże powodzianom

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki uczestniczył 21 czerwca w konferencji prasowej prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza poświęconej pomocy rolnikom poszkodowanym wyniku tegorocznej powodzi.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz poinformował o uruchomieniu przez izby subkont, na które można dokonywać wpłat na rzecz powodzian. Takie subkonto funkcjonuje także przy KRIR, a o jego numerze będzie również informacja na forum Unii Europejskiej, gdyż Izba zwróci się w tej sprawie, w najbliższym czasie, do struktur organizacji unijnej COPA.
Koszty obsługi tych kont będą ponoszone przez izby tak, aby każda wpłacona suma była w pełni przeznaczona na rzecz powodzian.

Numer konta, należącego do KRIR, na który można wpłacać pieniądze dla rolników poszkodowanych przez powódź – to:52 1930 1419 2300 0336 0080 0006.

Minister Marek Sawicki podziękował za organizowanie bezpośredniej pomocy przez rolników dla rolników, dzięki czemu dary, w tym pasze, przekazywane są od razu do miejsc, gdzie są najbardziej potrzebne. Te działania pokazują również, jak potrzebne było przywrócenie samorządu rolniczego” – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Minister poinformował o pakiecie pomocy przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 1 czerwca br.. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że udzielana pomoc, po opublikowaniu jej zasad przez Komisję Europejską, nie będzie wchodziła w ramy pomocy de minimis, czyli do sumy 7,5 tys. euro w okresie trzech lat. Poinformował także o pracach nad zmianami w systemie ubezpieczeń. Kierunek tych zmian zmierza w stronę powszechności ubezpieczeń, przy pozostawieniu dofinansowania składki z budżetu państwa. Rozważana jest również możliwość powrotu do połączenia pakietu ubezpieczenia na kilka zdarzeń losowych.
Minister podkreślił przy tym, że jeżeli rolnik był w tym roku ubezpieczony przynajmniej w ramach 1 zdarzenia, to otrzyma pomoc w pełnej, 100% wysokości.

Źródło: MRiRW