KRIR obawia się zmowy cenowej

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o interwencję w sprawie cen ziarna kukurydzy mokrej.

W ocenie zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych obecna sytuacja na rynku ziarna kukurydzy nosi znamiona zmowy cenowej, ponieważ podmioty skupujące oferują rolnikom ceny poniżej 400 zł/t za kukurydzę o wilgotności 30% podczas, gdy najbliższy kontrakt terminowy MATIF wynosi 720 zł/t dla kukurydzy o wilgotności 15%.

Rolnicy zdają sobie sprawę o konieczności doliczenia kosztów dosuszenia ziarna, ale rozpiętość cen jest nieakceptowalna. Polska, jak i inne kraje europejskie zostały dotknięte klęską suszy, co również zmniejsza podaż kukurydzy i nie tłumaczy takich niskich cen skupowychmówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Źródło: KRIR

Opracował: Samuel Skrzysz