KRIR o ubezpieczeniu pracowników sezonowych

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, skierowanym do konsultacji społecznych w listopadzie 2017 r., który wprowadzał nowy rodzaj umowy, umożliwiający rolnikom zatrudnienie pracowników jako tzw. pomocników rolnika.

Zdaniem izb rolniczych pracownicy sezonowi zatrudnieni przez rolników powinni być ubezpieczani w KRUS i składki za nich opłacane powinny trafiać do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Źródło: KRIR