KRIR apeluje do premiera w sprawie nowej WPR

Po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną przez Komisję Europejską w sprawie budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021 – 2027 Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała pismo do Premiera RP, w którym żąda od rządu RP podjęcia wszelkich możliwych działań  prowadzących do zwiększenia środków finansowych na ten cel.

Samorząd rolniczy uważa za niemożliwe do przyjęcia propozycję  ograniczające wysokość środków zarówno na pierwszy, jak i drugi filar WPR.

KRIR uważa, że sytuacja ta w żaden sposób nie prowadzi do deklarowanego podniesienia wielkości dopłat obszarowych do poziomu średniej wysokości w Unii Europejskiej, a wręcz spowoduje bardzo dramatyczne ich obniżenie i pogłębi dysproporcje. Również zmniejszenie środków na drugi filar WPR ograniczy możliwość modernizowania naszych gospodarstw oraz rozwój obszarów wiejskich.

W ocenie izb rolniczych działania te doprowadzą do zmniejszenia konkurencyjności  polskiego rolnictwa na rynkach UE i poza nimi, jak również spowodują zmniejszenie możliwości produkcji żywności spełniającej standardy jakościowe i w zgodzie z wymogami ochrony środowiska.

Źródło: KRIR

Opracował: Samuel Skrzysz