Kredyty preferencyjne już w siedmiu bankach

Rolnicy mają możliwość zaciągnięcia kredytów preferencyjnych już w siedmiu bankach. Do banków, które od marca podpisały z ARiMR umowę w tej kwestię, w lipcu dołączył Raiffeisen Bank Polska S.A.

Do Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., SGB-Banku S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Banku Pekao S.A., BNP Paribas S.A. i Krakowskiego Banku Spółdzielczego, które w marcu, kwietniu i maju podpisały z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy o udzielaniu rolnikom preferencyjnych kredytów, dołączył Raiffeisen Bank Polska S.A.

Jeśli wiec planują Państwo finansować inwestycje w swoim gospodarstwie za pomocą kredytów preferencyjnych, wnioski w tej sprawie można składać w placówkach siedmiu ww. banków. Zaletą takich kredytów jest fakt, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomaga w ich spłacie. Agencja spłaca część należnego oprocentowania. Na to wsparcie, zostało przeznaczonych 17,43 mln zł. W związku z tym, w 2015 roku banki mogą udzielić rolnikom preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na kwotę 1,47 mld zł.

Powyższe banki mogą również udzielać kredytów klęskowych, przeznaczonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi (K01 – kredyty inwestycyjne i K02 – kredyty obrotowe). Agencja przewidziała na dopłaty do spłaty oprocentowania tych kredytów16,12 mln zł, co oznacza, że banki współpracujące z ARiMR, mogą udzielić rolnikom kredytów klęskowych na łączną kwotę ok.1 mld zł. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.arimr.gov.pl