Kredyty preferencyjne już dostępne

Są już pieniądze na dopłaty do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych w I kwartale 2016 r. Korzystając z tego wsparcia można kupić m.in. maszyny czy urządzenia rolnicze.

W piątek, 22.stycznia Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w I kwartale 2016 r. Oznacza to, że można już składać wnioski w bankach współpracujących z ARiMR w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych dla rolników.

Kiedy ustawa budżetowa na 2016 rok zostanie podpisana, ARiMR będzie mogła zwiększyć bankom środki na cały 2016 r. Limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych na I kwartał 2016 roku są w wysokości 2,3 mln zł. Ma to umożliwić bankom udzielenie kredytów w łącznej wysokości 296 mln zł.

Powyższe limity środków otrzymało 7 banków, w tym Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Pekao S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy i Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

  • RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym;
  • Z – kredyty na zakup użytków rolnych;
  • PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Szczegóły i informacje dotyczące kredytów preferencyjnych można znaleźć na stronie agencji: www.arimr.gov.pl lub w poszczególnych bankach.

Renata Struzik, źródło: ARiMR