Na krajowym rynku zbóż

Pszenica

Na rynku krajowym na przełomie stycznia i lutego 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego uległy obniżeniu, a żyta konsumpcyjnego i kukurydzy nieco wzrosły.

W dniach 29.01 – 4.02.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną średnio płacono 674 zł/t, o około 1% mniej niż w poprzednim tygodniu i niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 2% tańsze niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne przeciętnie w kraju uzyskiwano 584 zł/t, o 2% więcej niż tydzień wcześniej. Cena ta była nieznacznie (o 0,2%) wyższa niż przed miesiącem i o 3% wyższa odnotowanej przed rokiem.

Przeciętna cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 665 zł/t, o 0,5% niższym niż w poprzednim tygodniu. Cena tego ziarna była o 2% wyższa od uzyskanej miesiąc wcześniej i o 5% wyższa niż w porównywalnym okresie 2017 r.

Natomiast średnia cena zakupu kukurydzy wyniosła 632 zł/t i była o 0,5% wyższa niż w poprzednim tygodniu i o 1% wyższa niż miesiąc wcześniej. Zboże to było jednak o 1% tańsze niż przed rokiem.

Źródło: KOWR