Krajowy rynek zbóż

Na przełomie listopada i grudnia br. podaż kukurydzy uległa ograniczeniu na skutek opadów śniegu utrudniających jej zbiór. W efekcie zwiększyło się zainteresowanie przetwórców zakupem pozostałych zbóż (zwłaszcza jęczmienia), co wywiera presję na wzrost ich cen.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 29.11-05.12.2010 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 788 zł/t, tj. O 1,1% wyższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było o 3,5% droższe niż przed miesiącem i o 65% droższe niż w porównywalnym okresie 2009 r.

W analizowanym tygodniu podmioty rynkowe znacząco podwyższyły (o 8,2%) ceny skupu jęczmienia paszowego. Za 1 tonę tego ziarna przeciętnie w kraju płacono 681 zł. Była to cena o blisko 13% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 77% wyższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena skupu kukurydzy w porównaniu z poprzednim tygodniem wzrosła o 2,7% kształtując się na poziomie 737 zł/t. Ziarno to było o prawie 11% droższe niż przed miesiącem i o 58% droższe niż rok wcześniej.

Względnie stabilne były ceny żyta konsumpcyjnego. W skupie za zboże to, podobnie jak tydzień wcześniej, uzyskiwano średnio 651 zł/t. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca żyto skupowano o 2,5% drożej i aż ponad 2-razy drożej niż rok wcześniej.

Od połowy listopada br. na giełdach krajowych ofertowe ceny żyta konsumpcyjnego i kukurydzy są względnie stabilne. Nadal drożeje ziarno pszenicy i jęczmienia.

W dniach 06-09.12.2010 r. nie odnotowano transakcji sprzedaży zbóż. W tym czasie ceny w ofertach sprzedaży kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 780-920 zł/t, pszenica paszowa 650-800 zł/t, żyto konsumpcyjne 710 zł/t, jęczmień paszowy 650-750 zł/t, a kukurydza 720-810 zł/t.

Biuro Analiz i Programowania ARR, Nr 49/2010