Krajowy Program Restrukturyzacji w liczbach

Prawie 80 mln PLN ARR wypłaciła beneficjentom w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji. Na realizację działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji przeznaczona została kwota 34,4 mln EUR.

Od początku uruchomienia działań objętych Programem, Agencja Rynku Rolnego wypłaciła 2088 beneficjentom 79,3 mln PLN, tj. około 19,6 mln EUR, w tym we wrześniu 2011 r. 658 beneficjentom wypłacono kwotę 29,1 mln PLN, tj. 7,0 mln EUR.
W ramach Modernizacji gospodarstw rolnych” na zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej we wrześniu 2011 r. ARR wypłaciła 651 producentom rolnym kwotę około 18,7 mln PLN, tj. około 4,5 mln EUR.
Najwięcej środków finansowych wypłacono w województwach: mazowieckim (4,9 mln PLN), wielkopolskim (3,8 mln PLN) kujawsko-pomorskim (3,0 mln PLN) i podlaskim (2,0 mln PLN). Najmniej środków finansowych trafiło do beneficjentów z województwa śląskiego (33,1 tys. PLN).
Łącznie od uruchomienia działania na zakup nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej wypłacono 2076 wnioskodawcom około 67,7 mln PLN, tj. około 16,8 mln EUR.
Kolejna wypłata pomocy nastąpi w marcu 2012 r. Pomoc zostanie wypłacona producentom rolnym, którzy zrealizują inwestycję i złożą wniosek o wypłatę pomocy do OT ARR do 31.12.2011 r.

Na “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, czyli inwestycje związane z przetwarzaniem produktów rolnych na cele energetyczne pomoc otrzymało 7 producentów w łącznej kwocie około 10,4 mln PLN, tj. około 2,5 mln EUR.
Agencja refinansowała budowę biogazowni oraz zakup maszyn i urządzeń do produkcji brykietu lub pelletu. Przedsiębiorcy objęci pomocą zrealizowali inwestycje na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego.
Łącznie od uruchomienia działania na inwestycje związane z przetwarzaniem produktów rolnych na cele energetyczne wypłacono 12 wnioskodawcom około 11,6 mln PLN, tj. około 2,8 mln EUR.
Kolejna wypłata pomocy nastąpi w marcu 2012 r. Pomoc zostanie wypłacona przedsiębiorcom, którzy zrealizują inwestycję i złożą wniosek o wypłatę pomocy do Centrali ARR do 31.12.2011 r.
Źródlo: ARR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności