Krajowy Plan Strategiczny WPR do poprawki

fot. K. Drozd

Obecnie w krajach członkowskich Unii Europejskiej trwają prace nad pakietem legislacyjnym Wspólnej Polityki Rolnej, w tym nad rozporządzeniem dotyczącym Planów Strategicznych WPR. Przewidywane zakończenie prac przewidziane jest na przełom czerwca i lipca br. 

Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej ustanawiającym przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda przekazał do konsultacji społecznych projekt Planu Strategicznego WPR.

Do 15 lutego br. przeprowadzono konsultacje społeczne. Na ich podstawie powstanie II wersja planu. W październiku KPS zostanie przekazany do akceptacji Rady Ministrów, a następnie do Komisji Europejskiej celem zatwierdzenia. Komisja powinna zatwierdzić plan do maja 2022 r.

Zdaniem Krzysztofa Jurgiela, byłego ministra rolnictwa, a obecnie posła do Parlamentu Europejskiego Krajowy Pan Strategiczny powinien realizować zadania wynikające ze Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Dlatego konieczne powołanie pełnomocnika ds. koordynacji prac dotyczących funduszy dla rolnictwa i obszarów wiejskich w szczególności z Polityki Spójności, przywrócenie „Paktu dla Obszarów Wiejskich” z maja 2018 r. oraz jego aktualizacja. Ponadto wprowadzenie programu AKIS z koordynatorem KOWR. Według Jurgiela najważniejszym punktem w II filarze  WPR jest możliwość tworzenia funduszy ubezpieczeń wzajemnych.

Zgodnie z harmonogramem w połowie roku będzie przedstawiona II wersja KPS, zwierająca wysokości środków przeznaczonych na poszczególne działania. Umożliwi to dokonanie powtórnej oceny KPS.

Od 2004 roku polityka rolna objęta jest Traktatem o Funkcjonowaniu UE. Art. 39 Traktatu stanowi, że celami WPR są: stabilizacja rynków, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, zagwarantowanie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów, zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwiększenie wydajności rolnictwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności