Krajowe pogłowie bydła – największe stada w Wielkopolsce i na Mazowszu

Według wstępnych danych głównego Urzędu Statystycznego pogłowie bydła w grudniu 2018 r. liczyło 6 183,3 tys. sztuk i było wyższe o 2,4% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 3,8% i bydła dorosłego o 3,3%. Obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 0,2%.

– Ze wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego bydłem w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 r. odnotowano wzrost importu bydła o 13,8% (w tym cieląt o 17,2%) w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. W tym samym okresie wielkość eksportu bydła kształtowała się na poziomie 49,1 tys. sztuk i spadła o 21,0% w stosunku do poprzedniego roku (w tym cieląt o 25,9%) – informuje Jolanta Przypaśniak z Departamentu Rolnictwa GUS.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2018 r. wynosiła 6,60 zł/kg i była wyższa o 4,4% od notowanej w analogicznym okresie 2017 r. Natomiast przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2018 r. (134,11 zł za 100 l) była o 3,0 % niższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2017 r.

– Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (19,0%), wielkopolskie (16,7%) i podlaskie (16,3 %). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, zaś w pozostałych województwach udział ww. pogłowia nie przekroczył 10% – podsumowuje Przypaśniak.

Źródło: GUS