fbpx
Strona głównaUprawaNawożenieKrajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie informuje

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie informuje

W związku z planowanym uruchomieniem programu priorytetowego pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” informujemy, że dopłata będzie przysługiwała do:

a) wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym
w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji
o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229);

b) środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Potwierdzeniem spełnienia ww. warunków jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.

Przykładowe informacje na fakturze przy zakupie wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229):

1) wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%,

2) wapno nawozowe typ: z produkcji ubocznej, odmiana 07, minimalna zawartość CaO 30%,

3) wapno nawozowe zawierające magnez typ: węglanowe, odmiana 05, minimalna zawartość CaO+MgO 45%.

Przykładowe informacje na fakturze przy zakupie środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów:

1) G.1. Wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego;

2) G.2. wapno tlenkowe i wodorotlenkowe pochodzenia naturalnego, typ: wapno magnezowe palone – jakość pierwsza oraz zawartość CaO+MgO deklarowana przez producenta środka wapnującego;

3) G.3. wapno uzyskiwane w procesach przemysłowych, typ: wapno defekacyjne oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego.

Źródło: KSCR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.