Kraina Tysiąca Jezior rolnictwem stoi

Rolnictwo Warmii i Mazur to ważna dziedzina ekonomiczna województwa zapewniająca wpływy do budżetu. Jednak ten obszar gospodarki narażony jest także na wiele zagrożeń.

Polski Kongres Rolnictwa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wielu instytucji branżowych dotarł do Olsztyna, gdzie odbył się w Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W spotkaniu uczestniczyło wielu przedstawicieli samorządu i lokalnych instytucji, rolników, przedsiębiorców i studentów.

W trakcie kongresu, wicemarszałek województwa, Gustaw Marek Brzezin podkreślił wyjątkową atrakcyjność przyrodniczą regionu. Dodał również, że na jego rozwój w znacznym stopniu wpłynęły unijne fundusze: – W ostatnim czasie do regionu zostało wprowadzonych 25 mld złotych między innymi z PO Kapitał Ludzki czy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gołym okiem widać zmiany, jakie nastąpiły dzięki temu wsparciu.

Wicemarszałek Jarosław Słoma poinformował, że region ma największą w Polsce ilość certyfikowanych gospodarstw ekologicznych – jest ich aż około 4 tysięcy. – To ważny segment produkcji rolnej. Wciąż jednak potrzeba wsparcia na rozwój i powstawanie niewielkich przetwórni żywności, które mogłyby zagospodarować surowiec pochodzący z tych gospodarstw. Wicemarszałek podkreślił również, że województwo, jako pierwsze w kraju, powołało znak „Produkt Warmii i Mazur”. Jest to geograficzny certyfikat, którym w pierwszej turze wyróżniono 70 produktów, usług i ciekawych inicjatyw.

Debatę otwierającą Kongres poprowadził dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, Andrzej Milkiewicz, który opowiedział również o działaniach ARR, promujących polską żywność w kraju i na świecie. Dyrektor dodał, że Polska ma duży potencjał w produkcji rolniczej, jednak wielką wagę należy przykładać do pozyskiwania nowych rynków zbytu dla sektora rolno-spożywczego. – Agencja działa w pięciu obszarach: obsługuje fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, realizuje Branżowy Program Polskich Specjalności Żywnościowych, wspiera działania promocyjne i informacyjne na rynkach wybranych produktów rolnych, administruje działania promocyjne i informacyjne w ramach PROW 2007-2013 oraz realizuje działania ustawowe w zakresie promocji – podkreślił.

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim ma charakter dwutorowy. Z jednej strony, funkcjonują tam wysokotowarowe i wielkopowierzchniowe gospodarstwa. Z drugiej – dużo niewielkich podmiotów, które wyspecjalizowały się w produkcji żywności tradycyjnej, ekologicznej i wysokiej jakości. Jan Heichel, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej podkreślił, że znaczącymi dziedzinami w regionie są produkcja mleka i żywca wołowego. Jednak ta ostatnia po wprowadzeniu przez sejm zakazu uboju rytualnego przeżywa kryzys.

Kraina Tysiąca Jezior i jej walory przyrodnicze służą rozwojowi agroturystyki i turystyki wiejskiej. Edward Przyłucki, właściciel „Dworku Tamara” opowiedział uczestnikom Kongresu o możliwościach i problemach turystycznej działalności na obszarach wiejskich. Podkreślił, że na przestrzeniu kilku lat turyści stali się bardziej wymagających, a standardy polskich gospodarstw agroturystycznych znacznie wzrosły.

Podczas Polskiego Kongresu Rolnictwa w Olsztynie poruszono wiele ciekawych tematów, z którymi na co dzień spotyka się województwo warmińsko-mazurskie. Zaprezentowano, między innymi, pozytywne przykłady przedsiębiorczości, sukcesu w funkcjonowaniu lokalnych instytucji, takich jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy też współpracy nauki z praktyką na bazie doświadczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kolejne, ostatnie już w tym roku spotkanie w ramach Polskiego Kongresu Rolnictwa odbędzie się 17 grudnia w Lublinie.

Renata Struzik za: Polski Kongres Rolnictwa