KOWR w Sejmie

W pierwszym dniu 35 posiedzenia Sejmu ( 8 luty) posłowie pracowali nad rządowym projektem tworzącym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z przepisami wprowadzającymi.

Projekt ma na celu poprawę sytuacji w obszarze agencji rolnych, prowadząc do racjonalizacji podziału zadań i optymalizacji ponoszonych na nie wydatków. Ośrodek będzie instytucją przygotowaną strukturalnie i posiadającą kompetencje do przejęcia zadań związanych z doradztwem rolniczym i programami pomocowymi dla rolnictwa.

Docelowo zarządzać ma także nowymi instrumentami wsparcia i stabilizowania sytuacji w rolnictwie, np. ochroną dochodów rolniczych, marketingiem rolnym oraz scalaniem i wymianą gruntów. Sejm skierował ponownie projekt do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: Sejm RP