KOWR udostępnia pożyczki dla rolników na działania innowacyjne i rozwojowe. Kto, na co i ile pieniędzy może pożyczyć?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

– W tym roku na ten cel zaplanowana jest kwota 10 mln zł. Wnioski należy składać we właściwym terytorialnie oddziale terenowym KOWR. Ostateczne rozpatrzenie wniosku odbywa się w Centrali przez Komisję ds. pożyczek w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji. Od 1 marca 2021 r. preferencyjne oprocentowanie jest na poziomie 1,15% w skali roku, sześcioletni okres spłaty, możliwość spłaty miesięcznej lub kwartalnej, pozwoli pomóc we wzroście potencjału gospodarstw rodzinnych – informuje KOWR

Pożyczki są udzielane jako wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich, z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym.

Beneficjentami realizowanego mechanizmu są rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwa rodzinne, w których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Pożyczka może zostać przyznana w kwocie nie wyższej niż 500 000,00 zł i 80% kosztów planowanego przedsięwzięcia. Pozostałe co najmniej 20% kosztów to wkład własny wnioskodawcy

Jak się dowiedzieliśmy warunkiem uzyskania pożyczki jest przede wszystkim  złożenie wniosku o udzielenie pożyczki do OT KOWR, posiadanie zdolności kredytowej i płynności finansowej oraz wniesienie stosownego zabezpieczenia i wpłata opłaty prowizyjnej w wysokości 1% wartości pożyczki.

Oprocentowanie pożyczek jest zmienne i stanowi równowartość stopy bazowej ogłaszanej w komunikacie komisji europejskiej powiększonej o 1 punkt procentowy.

Okres spłaty pożyczek wynosi 6 lat z możliwością wydłużenia do 10 lat, na podstawie ustalonego harmonogramu w miesięcznych, kwartalnych lub rocznych terminach płatności poszczególnych rat.

Jak zaznacza KOWR pożyczka nie zostanie przyznana między innymi na spłatę innych zobowiązań wnioskodawcy, np. wcześniej zaciągniętych innych pożyczek czy kredytów itp., przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2 KOMENTARZE

  1. Dzwoniłem,pytałem chodziłem po bankach i nikt takiego kredytu nie udziela nosie nie opłaca bankom. Więc artykuł do kosza bo to zwykła propaganda

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności