KOWR powinien być instytucją poręczającą za rolnika

Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej uważa, że upowszechnienie kredytów suszowych powinno nastąpić poprzez odpowiednią nowelizację przepisów zobowiązującą banki do udzielania kredytów rolnikom, u których stwierdzono  suszę i powstałe w wyniku tego zjawiska szkody. Oprócz tego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powinien być instytucją poręczającą za rolnika.

Susza jest zjawiskiem kompletnie niezależnym od rolnika. A więc szkody w wyniku tego zjawiska powstałe są niezawinione  przez rolnika, jednak mają bardzo negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną poszkodowanego. Jeżeli Skarb Państwa z różnych względów nie jest w stanie w pełni zrekompensować rolnikowi powstałych szkód, to może pomóc mu poprzez poręczenie finansowe za rolnika przed bankiem, w którym rolnik mógłby pobrać kredyt na okoliczność suszy – mówi Leszek Grala, Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Zdaniem DIR, powinno się to odbywać bez obowiązku oddania pod swego rodzaju zastaw całego majątku rolniczego, a jedynie proporcjonalnej części do wysokości kredytu.

Źródło: DIR