Kościerzyński Dzień Ziemniaka

Po raz piąty już w Kościerzynie koło Sieradza w dniach 17-18 września spotkają się rolnicy, konsumenci i sympatycy rolnictwa, szczególnie zainteresowani technologią uprawy i wykorzystaniem ziemniaków. Tutaj na terenach wystawowych w Oddziale w Kościerzynie i sąsiadujących polach Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach organizuje targi pod nazwą Jesień w polu i ogrodzie – Kościerzyński Dzień Ziemniaka.


W tym roku szczególną rangę naszym targom nadają XXIII Krajowe Dni Ziemniaka, jednocześnie organizowane wspólnie z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB – Zakładem Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie. Nie bez przyczyny Krajowe Dni odbywają się w Kościerzynie już po raz trzeci. Nasz region znajduje się w czołówce krajowej pod względem ilości i jakości produkowanych tutaj ziemniaków jadalnych z najsmaczniejszych odmian – mówi Tomasz Kolankowski, komisarz targów

Region sieradzko-wieluński wraz z sąsiadującą Wielkopolską jest zagłębiem ziemniaczanym naszego kraju. Nowoczesne technologie produkcji, stosowanie okryw – folii, agrowłókniny – a także nawadnianie pozwalają na znaczne przyspieszanie terminów zbioru i osiąganie plonów wysokiej jakości. Z produkcji ziemniaka jadalnego utrzymuje się największa liczba gospodarstw w gminach powiatu sieradzkiego: Błaszki, Brzeźnio, Sieradz, Warta, Wróblew oraz powiatu wieluńskiego: Biała, Czarnożyły, Wieluń. Plantacje obsadzane są głównie sadzeniakami podkiełkowanymi, w tych też gminach zlokalizowana jest główna część upraw ziemniaków pod osłonami – na zbiór najwcześniejszy.

Ziemniaki najczęściej uprawiane w tym regionie  to najsmaczniejsze odmiany jadalne, między innymi: Denar, Finezja, Gala, Gwiazda, Irga, Lord, Michalina, Riviera, Tajfun, Volumia.

– Rok 2016 jest w naszym regionie sprzyjający dla tej produkcji – rolnicy uzyskują wysokie, dobre jakościowo plony. Niestety, cena uzyskiwana przy sprzedaży często ledwo zapewnia zwrot kosztów produkcji. Z kwoty, jaką płaci klient za ziemniaki, najwyżej 20% otrzymuje rolnik, reszta to zarobek pośredników Ziemniaki to trudna, pracochłonna i kosztowna uprawa. Warunki glebowo-klimatyczne naszego regionu, jak i tradycja uprawy od zawsze powodują, że szczególnie rejon sieradzko-wieluński był, jest i będzie ziemniaczanym zagłębiem Polski. To również jedna z przesłanek, by ziemniaczanymi sprawami zajmować się podczas naszych jesiennych targów. Program imprezy zapowiada się wyjątkowo bogato  – dodaje Kolankowski.

W tegorocznej edycji udział bierze ponad 120 wystawców prezentujących różnorodną ofertę wystawienniczą i handlową. Odwiedzający tereny wystawowe będą mieli możliwość zapoznać się między innymi z osiągnięciami hodowców i firm nasiennych prezentujących ofertę sadzeniaków, materiału siewnego zbóż, strączkowych i kukurydzy, producentów i dystrybutorów urządzeń oraz sprzętu do produkcji ziemniaka, ale również pozostałej produkcji rolniczej (będą, m.in.: kombajny ziemniaczane marki PYRA, ROPA i GRIMME, ciągniki marki DEUTZ-FAHR, NEW HOLLAND, JOHN DEERE, TYM, FARMTRAC, SAME, VALTRA, ZETOR oraz sortowniki, opryskiwacze i maszyny uprawowe) oraz producentów i dystrybutorów środków do produkcji ziemniaka i pozostałej produkcji rolniczej (środki ochrony roślin, nawozy, osłony) i producentów i dystrybutorów z branży budowlanej, techniki grzewczej i sanitarnej, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Źródło: ŁODR