Korzystne zmiany dla “młodych rolników”

Rolnicy, którym została przyznana pomoc na Ułatwianie startu młodym rolnikom”, lecz nie została wypłacona, mogą ponownie złożyć wniosek o jej przyznanie, jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Możliwość taką stworzyło obowiązujące od 10 grudnia br. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające dotychczasowe przepisy.”

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem wnioskodawca, który w ciągu 180 dni od otrzymania decyzji nie przejął gospodarstwa rolnego, będzie mógł ponownie złożyć wniosek o przyznanie pomocy jednakże pod warunkiem, że nie rozpoczął prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu obowiązujących przepisów. Warunkiem otrzymania wsparcia z ARiMR będzie również to, że w dalszym ciągu rolnik spełnia wszystkie warunki, które wypełniał składając wniosek o pomoc poprzednim razem.
Zmiana ta ma zastosowanie także do osób, które wystąpiły o przyznanie pomocy na Ułatwienie startu młodym rolnikom” objętej PROW 2007-2013 przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia.