Korekty zbiorów zbóż w UE

W lipcowym raporcie Strategie Grains (SG) prognozy zbiorów zbóż w sezonie 2011/2012 we Wspólnocie zostały podwyższone wobec ostatniego raportu o 6,6 mln t do 282,3 mln t. Korekta wynikała przede wszystkim z poprawy warunków pogodowych m.in. we Francji i w Niemczech (deszcze). Największa korekta dotyczy wielkości produkcji pszenicy, gdzie prognozy podwyższono o blisko 5 mln t do 130,2 mln t, co oznacza wzrost w porównaniu z sezonem 2010/2012 o 3 mln ton.

Autorzy Strategie Grains podnieśli także w górę przewidywania w zakresie zbiorów kukurydzy. Według najnowszej prognozy produkcja tego zboża w sezonie 2011/2012 wzrośnie w porównaniu z sezonem ubiegłym o ponad 5 mln t do 60,2 mln ton.
Szacunki zbiorów jęczmienia w krajach UE zostały skorygowane w lipcowym raporcie do poziomu 52,9 mln t, co oznacza spadek w skali roku o 0,3 mln ton.
We wcześniejszych raportach analitycy SG przewidywali, że w najlepszym razie unijne zbiory zbóż ogółem w sezonie 2011/2012 będą zbliżone do tych z sezonu 2010/2011. Prognozy z lipca wskazują jednak, że mogą być wyższe od tych z ubiegłego sezonu, gdzie wyniosły 275,3 mln t.