Kopacz: „Lasy Państwowe nie będą prywatyzowane, ani restrukturyzowane”

Wizyta premier Ewy Kopacz w zeszłym tygodniu w Nadleśnictwie Jabłonna skutkowała obietnicą złożenia projektu zmian w ustawie o lasach, według którego Lasy Państwowe nie będą ani prywatyzowane, ani restrukturyzowane.

– W przyszłym tygodniu złożymy projekt zmian w ustawie o lasach, w którym zapiszemy, że Lasy Państwowe nie będą prywatyzowane ani restrukturyzowane – zapowiedziała premier Ewa Kopacz, podczas spotkania z leśnikami w środę 19. sierpnia w podwarszawskim Nadleśnictwie Jabłonna.
Premier Kopacz wraz z wicepremierem, ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim

i wiceminister środowiska Dorotą Niedzielą odwiedziła szkółkę kontenerową w Skierdach koło Jabłonnej. W towarzystwie Janusza Zaleskiego, zastępcy dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej, Konrada Grzybowskiego, dyrektora RDLP w Warszawie i miejscowego nadleśniczego Andrzeja Grzywacza zapoznała się z nowoczesnym obiektem, a następnie spotkała się z pracownikami Nadleśnictwa Jabłonna.

Szefowa rządu w rozmowie z leśnikami starała się rozwiać obawy dotyczące rzekomej prywatyzacji LP, tłumacząc, że koalicja nigdy takich planów nie miała i nie ma. – Przeciwnie, chcieliśmy zagwarantować pozycję LP w Konstytucji, oczywiście z odesłaniem do wyjątków przewidzianych w ustawach, bo inaczej niemożliwe byłoby choćby pozyskiwanie leśnych gruntów pod budowę autostrad. Nasi oponenci polityczni zagłosowali jednak przeciw, więc podejmę kolejną próbę wzmocnienia ochrony LP przed przekształceniami, tym razem w ustawie o lasach – wyjaśniała Ewa Kopacz.

Szefowa rządu obiecała, że zapowiedziany przez nią projekt nowelizacji ustawy o lasach uwzględni również inne pomysły zgłaszane przez resort środowiska i leśników, które mogłyby ułatwić i usprawnić codzienne funkcjonowanie LP.

Renata Struzik, źródło: Lasy Państwowe