Kontrowersyjne GMO

W piątek 21 kwietnia  w Sejmie RP w sali Kolumnowej im. Kazimierza Pużaka odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Sejmowych: Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Środowiska i Zasobów Naturalnych w sprawi rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

Zapowiada się burzliwa dyskusja , ponieważ niektóre napisy tej nowelizacji zostały uznane przez niektóre środowiska  np. Międzynarodową Koalicję  dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC  za zbyt daleko idące,  jeśli chodzi o dopuszczenie upraw genetycznie modyfikowanych  na terenie Polski . Chodzi tu przede wszystkim  o zapis dopuszczający uprawę GMO wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej “strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO”

Ich zdaniem projekt ustawy   jest niezgodny z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP, które mówi, że Polska ma być krajem wolnym od GMO, narusza Konstytucję RP, ponieważ zezwala na niszczenie środowiska, na narażanie na szwank zdrowia Obywateli RP oraz narusza zasadę własności rolnej.

Źródło: ICPPC