Kontrowersje wokół uboju rytualnego

Od wielu miesięcy toczy się w Polsce dyskusja na temat dopuszczalności tzw. uboju rytualnego, czyli uboju zgodnego z zasadami islamu i judaizmu, polegającego na zabijaniu zwierząt hodowlanych bez ogłuszania, poprzez wykrwawienie.

Większość ankietowanych jest przeciwna temu, aby prawo w Polsce zezwalało na ubój bez ogłuszania (65%), w tym dwie piąte (41%) wyraża swój sprzeciw w sposób zdecydowany. Co piąty badany opowiada się za legalizacją (21%), co siódmy zaś nie ma w tej sprawie zdania (14%). 
Dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w dniach 9–15 maja 2013 roku przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej.
Źródło: CBOS