Kontrowersje wokół glifosatu

Najnowsze badania naukowe dotyczące substancji czynnej herbicydu Roundup tj. glifosatu podważają legalność jego rejestracji w Unii, jak podaje FAMMU/FAPA. 12 listopada br. w Journal of Enviromental and Analytical Toxicology” opublikowano wyniki badań oparte na pracach prowadzonych w Wielkiej Brytanii oraz Brazylii.”

Zaprezentowane wyniki informują o wpływie glifosatu na defekty biologiczne oraz problemy reprodukcyjne zwierząt laboratoryjnych. Autorzy opracowania twierdzą też, że niemieccy eksperci działali w sposób niedbały, kiedy oceniali glifosat w 2002 roku. Wówczas substancja ta była licencjonowana do użycia w Europie. Rząd Wielkiej Brytanii monitorował pozostałości glifosatu w chlebie w latach 2009-11 i wykryto wzrost występowania tej substancji do 24% w próbkach pieczywa. Przedstawiciel brytyjskiej organizacji Soil Asociation wyraził poruszenie nowymi dowodami szkodliwości glifosatu. Badaczka z grupy Earth Open Source Claire Robinson, współautorka badań skomentowała, że obywatele nie mogą ufać oficjalnym niemieckim badaniom glifosatu oraz uprawom odpornym na ten herbicyd, a zasadność rejestracji powinna zostać poddana przeglądowi. Wezwano do opracowania nowych i przejrzystych zasad oceny ryzyka z wkładem niezależnych organizacji.
Internet: http://www.omicsonline.org/2161-0525/2161-0525-S4-006.php?aid=7453
Źródło: FAMMU/FAPA