Kontrole w zakładach i rzeźniach

Inspekcja Weterynaryjna przekazała wyniki kontroli przeprowadzonych w zakładach przetwórstwa spożywczego, rzeźniach, chłodniach, punktach skupu, prowadzonych w ramach programu „Zero tolerancji”.

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 13 maja – 9 czerwca 2014 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej w całym kraju przeprowadziły kontrole. Przeprowadzono kontrole w 348 rzeźniach, 645 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 32 w chłodniach składowych, 353 w punktach skupu zwierząt, 229 u pośredników w handlu zwierzętami, 312 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 1086 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 3005 kontroli.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych kontroli ujawniono 15 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt (6 przypadków), w tym na użytek własny (4 przypadki), produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (3 przypadki), rozbioru (2 przypadki), skupu zwierząt (2 przypadki), pośrednictwa w obrocie zwierzętami (3 przypadki), wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek), transportu zwierząt (4 przypadki).
 
W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, nałożono 8 kar pieniężnych na łączną sumę 4 500 zł (wydanie kolejnej jest w toku), 11 spraw przekazano do organów ścigania, 2 sprawy przekazano do właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii. Nałożono także 20 kar pieniężnych na łączną sumę 34 300 zł, a 21 kolejnych jest w toku; wystawiono 58 mandatów na łączną kwotę 15 350 zł; 14 spraw przekazano do organów ścigania; wydano 4 decyzje o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 8 kolejnych jest w toku; w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii uchylono wyznaczenie;  6 spraw przekazano właściwym terenowo powiatowym lekarzom weterynarii; wygenerowano 1 powiadomienie w systemie RASFF dotyczące stwierdzenia obecności bakterii Salmonella w mięsie drobiowym pozyskanym ze słowackich kur. Kolejny raport zostanie przekazany w dniu 10 lipca 2014r

(Źródło: GIW)