Kontrole agancji zakończone

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła kontrolę u wybranych rolników, którzy złożyli wnioski o płatności bezpośrednie. N

W tym roku było trochę lepiej. Poziom nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli na miejscu wynosi 13,4% i jest mniejszy od ubiegłorocznego o 2 procent.
Najwięcej wizyt agencyjni kontrolerzy złożyli w województwie mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim najmniej w lubuskim i opolskim. Najwyższy poziom nieprawidłowości występuje w województwach położonych na południu kraju, gdzie jest najwięcej gospodarstw o niekorzystnej strukturze agrarnej tzn. duża liczba małych i rozdrobnionych gospodarstw. Największy odsetek wykrytych nieprawidłowości stwierdzono w woj. Śląskim – 21,87%.
W tym roku zwiększona liczba kontroli – na poziomie 11 proc. – objęła województwa: opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko – mazurskie i zachodniopomorskie. Wynika to z faktu, że w regionach tych w 2004 roku stwierdzono najwyższy poziom nieprawidłowości.

Województwo

Poziom nieprawidłowości 2005r.

Poziom nieprawidłowości 2005r.

Dolnoślaskie

15,20%

18,24%

Kujawsko-pomorskie

11,26%

14,49%

Lubelskie

5,89%

10,41%

Lubuskie

21,68%

17,74%

Łódzkie

12,54%i

15,94%

Małopolskie

13,32%

10,11%

Mazowieckie

17,10%

15,24%

Opolskie

13,47%

20,07%

Podkarpackie

11,10%

13,81%

Podlaskie

16,48%

9,71%

Pomorskie

17,95%

27,71%

Śląskie

21,87%

12,46%

Świętokrzyskie

20,66%

24,58%

Warmińsko-mazurskie

19,98%

21,86%

Wielkopolskie

8,19%

12,46%

Zachodniopomorskie

15,70%

26,51%

Suma

13,14%

15,34%

Kontrola obejmowała sprawdzenie gatunku uprawianych roślin lub rodzaju użytku gruntowego na danej działce rolnej zgłoszonej we wniosku o przyznanie płatności, granic upraw i dokonaniu pomiarów powierzchni działek rolnych, przestrzegania na działce zasad dobrej kultury rolnej z elementami ochrony środowiska w roku przeprowadzenia kontroli.
ARiMR podkreśla, że wstępny wynik przeprowadzenia inspekcji może ulec jeszcze zmianie, gdyż podane powyżej dane to wynik analizy 60% skontrolowanych wniosków.
Teraz ARiMR może przystąpić do wręczania decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich. Natomiast od 1 grudnia na konta rolników zaczną wpływać pierwsze pieniądze. Przelewy będą dokonywane do 30 kwietnia 2006 r. To termin, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Przypomnijmy, że dzięki staraniom polskiego rządu, Komisja Europejska, wyraziła zgodę na zmniejszenie przez Polskę o 505 tys. ha powierzchni gruntów rolnych, na którą przysługują dopłaty bezpośrednie. Dzięki temu kwota dopłaty wzrośnie o 2 euro za ha. Dotychczasowa powierzchnia wynosiła 14,8 mln ha. Wysokość środków na dopłaty bezpośrednie ustalono przed przystąpieniem Polski do UE. Na ten rok jest to kwota 823 mln euro.


MS