Kontrola upraw GMO

28 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa z22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Roślin i Nasiennictwa będą kontrolowali uprawy pod kątem obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Jak ustaliliśmy obecnie trwają prace nad przygotowaniem programu kontroli upraw,  w którym Minister Środowiska, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określi szczegółowo liczbę kontroli w poszczególnych województwach, kontrolowane gatunki roślin uprawnych metodykę kontrolną Próby materiału roślinnego pobrane do badań przez inspektorów WIORiN będą poddawane analizom w Centralnym Laboratorium.

– Dotychczasowe doświadczenia Inspekcji w wykonywaniu kontroli zakazu stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810, podczas których skontrolowano ponad 37 tys. gospodarstw, wykonano blisko 12 tys. testów paskowych ELISA oraz przeprowadzono        4 tys. badań laboratoryjnych, nie wykazały, aby w Polsce stosowano materiał siewny GMO – informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Źródło: PIORIN