Konsumenci wciąż wprowadzani w błąd

W 2008 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła łącznie ponad 54 tys, kontroli, z czego przeszło 9 tys. dotyczyło rynku krajowego a 45 tys. prouktów będących w obrocie z zagranicą. Okazało się, że aż 35% skontrolowanych partii artykułów rolno-spożywczych było nieprawidłowo oznakowanych.

Najwięcej zastrzeżeń w tym zakresie dotyczyło przetworów z mięsa czerwonego (52% skontrolowanych partii), herbatek owocowych (49%), ryb i przetworów rybnych (48%), pieczywa (46,4%), fermentowanych napojów winiarskich (45%) oraz kawy, majonezu i makaronów. Aż 9,4% kontrolowanych produktów była niezgodna z przepisami i deklaracjami producenta. W największym stopniu dotyczyło to jakości tłuszczu mlecznego, bułki tartej i ziemniaków.

W wyniku kontroli inspektorzy IJHARS skierowali 273 wnioski do służb fitosanitarnych o nałożenie kar finansowych na łączną sumę 1 mln 429 tys. zł. Ponadto prawie 2,5 tys. osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 560 tys. zł, i skierowano 73 wnioski do sądów grodzkich.