Konsultacje w sprawie choroby Aujeszkyego

Wśród hodowców i producentów świń prowadzone są obecnie konsultacje w sprawie urzędowego uwolnienia kolejnych regionów Polski od choroby Aujeszkyego u świń.

Jak podkreśla Inspekcja Weterynaryjna ich celem jest poznanie stanowiska sektora w przedmiotowej sprawie, w szczególności w związku ze spodziewanymi utrudnieniami w przemieszczaniu świń między regionami o różnym statusie epizootycznym w odniesieniu do tej choroby.

– Wyniki konsultacji będą w dużej mierze brane pod uwagę przy podejmowaniu przez Głównego Lekarza Weterynarii decyzji o ewentualnym zgłoszeniu kolejnych regionów Polski do Komisji Europejskiej – informuje resort rolnictwa.

Źródło: KZP-PTCH