fbpx

Konsultacje publiczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

15 sierpnia 2019 r. rozpoczęły się półroczne konsultacje społeczne opracowanego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

W ramach konsultacji zaplanowano spotkania konsultacyjne w 15 miastach w Polsce.

Samasz loteria - baner

– Rolą planu przeciwdziałania skutkom suszy jest wskazanie działań, które ograniczą negatywny wpływ tego zjawiska na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Jego celem jest zapewnienie odpowiedniej ilości wód, co najmniej dobrej jakości, użytecznych dla społeczeństwa, środowiska i wszystkich sektorów gospodarki narodowej. PPSS zawiera analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycję budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, propozycję niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, a także katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. PPSS wraz z planami gospodarowania wodami, planami zarządzania ryzykiem powodziowym oraz utrzymania wód, ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Źródłem finansowania projektu jest: II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (środki Funduszu Spójności) – informuje Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Prace nad planem zostaną sfinalizowane do końca 2020 r., a następnie dokument zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Pisemne uwagi na temat konsultowanego projektu można składać od 15 sierpnia 2019 do 15 lutego 2020 r. przy użyciu formularza do składania uwag:

– drogą elektroniczną na podany adres e-mail: ppss@konsultacjesusza.pl za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego na stronie www.stopsuszy.pl,

– drogą pocztową, na adres MGMiŻŚ z dopiskiem „konsultacje społeczne DGWiŻŚ“:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa

– osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia programu tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

– osobiście, w formie pisemnej za pomocą formularza do zgłaszania uwag, podczas 15 spotkań konsultacyjnych, których dokładne miejsca i terminy spotkań dostępne są na stronie www.stopsuszy.pl

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy można pobrać na BIP MGMiŻŚ pod adresem:

https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-wodna-legislacja/117360_pozostale-projekty.html

Dokumenty w wersji papierowej są dostępne do wglądu pod adresem:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa
Piętro III, pok. 309

Źródło: MGMiŻŚ

Opracował: Samuel Skrzysz

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.