Konsultacje – ocena środowiskowa produktów: sektor żywnościowy

Uprzejmie informujemy, że KE prowadzi działania mające na celu opracowanie jednolitej, europejskiej metodyki pomiaru efektywności środowiskowej dla wybranych grup produktów oraz organizacji. Metodyka ta w przyszłości może być implementowana do aktów prawnych oraz stanowić obowiązkowy element oceny produktu.

W grudniu 2014 roku w trakcie prac tzw. Komitetu Sterującego zatwierdzane będą podstawowe elementy metodyki (tzn. opis produktu reprezentatywnego oraz zakres analizy LCA) dla następujących grup produktów: piwo, kawa, produkty mleczne, karma dla zwierząt (psy i koty), woda butelkowana.

W przypadku uwag do prezentowanych dokumentów (definicji produktu reprezentatywnego lub/oraz zakresu badania LCA) uprzejmie prosimy o informację zwrotną na adres: jaroslaw.klonowski@mg.gov.pl w terminie do dnia 8 grudnia 2014 roku. Informacje dotyczące fazy pilotażowej dostępne są na stronie internetowej KE
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/product_footprint.htm
oraz
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/organisation_footprint.htm
Ministerstwo Gospodarki