Konsultacje na temat stosowania pestycydów

Komisja Europejska od 29 maja do 7 sierpnia 2020 roku prowadzi konsultacje publiczne projektu wytycznych, które mają posłużyć przygotowaniu oceny wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Komisja Europejska planuje dalsze ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin (nawet o 50%). Z tego powodu bardzo ważne jest zgłaszanie uwag przez środowisko rolnicze.

Przepisy UE dotyczące zrównoważonego stosowania pestycydów mają na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska przed możliwym ryzykiem i wpływem pestycydów.

Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (SUD) została przyjęta w 2009 r. w celu zmniejszenia ryzyka i wpływu stosowania pestycydów na zdrowie ludzi i środowisko. Zintegrowane zarządzanie szkodnikami (IPM), podobne do innych praktyk zarządzania szkodnikami o niskim zużyciu pestycydów, takich jak rolnictwo ekologiczne, jest kluczową koncepcją SUD i obejmuje działania takie jak płodozmian, monitorowanie szkodników i przyjęcie niechemicznych technik zwalczania szkodników i mniej niebezpieczne pestycydy.

W ramach europejskiego zielonego porozumienia strategia Komisji „Od pola do stołu ” podkreśla potrzebę przejścia na sprawiedliwy, zdrowy i przyjazny dla środowiska system żywności, uwypuklając jednocześnie znaczenie poprawy pozycji rolników (którzy są kluczowi do zarządzania przejściem) w łańcuchu wartości. Proponuje konkretne cele w celu ograniczenia stosowania i ryzyka stosowania pestycydów chemicznych i bardziej niebezpiecznych pestycydów do 2030 r. Inicjatywa ta uzupełnia strategię UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r. oraz strategię zerowego zanieczyszczenia. SUD jest postrzegany jako kluczowe narzędzie do osiągnięcia celów nakreślonych w strategii ,,Od pola do stołu’’ i jako taki powinien zostać wzmocniony.

Opinie na temat planów działania można przesyłać do 7 sierpnia. Nadesłane uwagi posłużą do opracowania inicjatywy. Komisja Europejska podsumuje otrzymane opinie w sprawozdaniu z konsultacji i wyjaśni, z jakich powodów zdecydowała się uwzględnić niektóre propozycje, a innych nie mogła wziąć pod uwagę. Zamieścić swoje uwagi do projektu można na stronie internetowej https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/rules-feedback-and-suggestions

Krzesimir Drozd

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności