Konopie w służbie człowieka

Pod hasłem „Konopie w służbie człowieka – konopie i ich medyczny potencjał” Instytut Włókien Naturalnych i Rośli Zielarskich w Poznaniu 19 września zorganizował w siedzibie resortu rolnictwa w Warszawie konferencję poświęconą zastosowaniu  konopi  w służbie człowieka, w tym w celach medycznych.

Ideą seminarium  była  ocena argumentów i określenie wspólnego obszaru współpracy, by możliwie wielokierunkowo ocenić możliwości badawcze i aplikacyjne w dobie obecnego stanu legislacyjnego. Ze względu na różnice stanowisk wśród wielu autorytetów naukowych, w tematyce tej wciąż brak przełomu.

Lecznicze zastosowanie konopi miało miejsce już w starożytnych Chinach, Indiach i Grecji. Odkrycie obecności receptorów kannabinoidowych w mózgu w 1987r. rozpoczęło nową erę badań nad molekularnymi mechanizmami oddziaływania związków aktywnych Cannabis sativa. Wartość terapeutyczna fitokannabinoidów długo nie mogła być jednoznacznie określona ze względu na status prawny w większości krajów. Na przestrzeni tysięcy lat sposoby wykorzystania konopi zmieniały się, choć roślina kojarzona była i jest nadal bardzo silnie z właściwościami psychoaktywnych kanabinoidów.

Analiza puli genowych pozwala zróżnicować poszczególne odmiany konopi, zarówno uprawianych jak i dziko rosnących. Wśród nich największe kontrowersje budzą odmiany narkotyczne o wysokiej (powyżej 0,2%) zawartości substancji psychoaktywnych. W Rejestrze Krajowym Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBOR) znajduje się pięć odmian konopi wyhodowanych w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu: Białobrzeskie, Beniko, Tygra, Wojko i Wielkopolskie. Uprawiane są one głównie na potrzeby przemysłu przędzalniczego i charakteryzują się niską zawartością związków narkotycznych – informują organizatorzy konferencji  – Postęp w hodowli roślin, biotechnologii i medycynie dostarcza nowych narzędzi badawczych, które pozwalają modyfikować zawartość związków aktywnych i opisywać ich właściwości biologiczne z uwzględnieniem bezpieczeństwa stosowania. Wyniki licznych badań sugerują, że kanabinoidy mogą być potencjalnym źródłem leków. Rozważa się ich kontrolowane wykorzystywanie w terapii stwardnienia rozsianego, padaczek lekoopornych oraz jako środka łagodzącego uboczne efekty chemioterapii  i wspomagającego leczenie bólu neuropatycznego u pacjentów onkologicznych.

Zdaniem resortu rolnictwa perspektywy nowych zastosowań związków aktywnych konopi to duże wyzwanie dla rolnictwa, przedstawicieli nauki i środowiska lekarskiego, głównie w kontekście skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania.

Źródło: Instytut Włókien Naturalnych i Rośli Zielarskich