Konkurs Wielkopolski Rolnik Roku 2017

Rolnicy

55 rolników zostało zgłoszonych XVII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2017 organizowanego przez Zarząd województwa Wielkopolskiego.

Kandydaci do statuetki Siewcy pochodzą z 23 powiatów województwa wielkopolskiego. Gospodarstwa reprezentują zarówno kierunki produkcji roślinnej jak i zwierzęcej (bydło mleczne, opasowe, trzoda chlewna) oraz warzywnictwo, sadownictwo, drobiarstwo, hodowla koni, ryb, norek czy grzybów – informuje Wielkopolska Izba Rolnicza.

Celem konkursu Wielkopolski Rolnik Roku  jest promocja  rozwoju nowoczesnego rolnictwa oraz poprawa wizerunku wielkopolskiego rolnictwa w tworzeniu konkurencji jakościowej dla analogicznych produktów rolnych pochodzących z importu.

Źródło: WIR