Konkurs KRUS rozstrzygnięty

Siedemdziesięciu autorów, 58 prac, w tym prezentacje w wykonaniu dzieci i młodzieży reprezentujących ogółem 20 szkół – to pokłosie konkursu na prezentacje multimedialne Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie”. Konkurs przeprowadziła Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.”

Zgodnie z regulaminem, konkurs ma na celu uzyskanie prezentacji multimedialnych, które KRUS będzie mogła wykorzystywać do upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiejskiej, oraz wśród rolników i członków ich rodzin, wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz życia mieszkańców wsi.

Prace oceniano w trzech kategoriach prezentacji: problemowych, popularyzatorskich i cyklicznych. Regulamin konkursu wymagał, by każda prezentacja była zaadresowana do określonego grona adresatów, wg wskazanych czterech grup odbiorców: rolników i innych dorosłych mieszkańców wsi, młodzieży szkół rolniczych, dzieci wiejskich – uczniów szkół podstawowych z klas 5-6 i gimnazjów, dzieci wiejskich – uczniów szkół podstawowych klas 1-4. Przy ocenie komisja brała pod uwagę zarówno poprawność merytoryczną prezentacji, jak i pomysłowość, oraz sugestywność przekazywanych treści.

W kategorii prezentacje problemowe Komisja nie przyznała I miejsca.
II miejsce otrzymała Dorota Powązka za prezentację pt. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin”.
III miejsce otrzymały Maria Murawska i Joanna Dawidzionek z Tuławek za prezentację pt. “Zagrożenia dnia codziennego wsi i sposoby zapobiegania im – wybrane zagadnienia (problem bezpieczeństwa dzieci wiejskich)”.
W kategorii prezentacje popularyzatorskie:
I miejsce zdobył Krzysztof Łogonowicz z Włodawy, za udźwiękowioną prezentację z narracją w wykonaniu dzieci, adresowaną do rodziców i uczniów szkół podstawowych, oraz innych dorosłych mieszkańców wsi, pt. “My już dużo wiemy”.
II miejsce otrzymał Józef Mnich z Trzebnicy za prezentację dla rolników i innych dorosłych mieszkańców wsi, pt. “Wiem, przestrzegam, zapobiegam”.
Równorzędne III miejsce zdobyli:
Anna Marcelina Antczak z Gimnazjum im. Chełmońskiego w Bielawach za prezentację dla rolników i innych mieszkańców wsi, pt. “Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie”
Eugenia Malinowska z Hajnówki za prezentację dla dzieci najmłodszych, pt. “Bezpieczne wakacje na wsi”,
Marek Józef Milewski z Zambrowa za prezentację dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, pt. “Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie”.
Wyróżnienia otrzymali:
Maria Domańska z Konina za prezentację dla rolników i innych mieszkańców wsi, pt. “Niech twoje gospodarstwo będzie bezpieczne”,
Artur Kicler z Wawrzyńcowic za prezentację dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych oraz gimnazjów, pt. “Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie”,
Katarzyna Pałka, Sylwia Gamrat i Sylwia Dybich z Gimnazjum w Jangrocie za prezentację pt. “Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie”
Jakub Pięta z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim za prezentację dla dzieci wiejskich – uczniów szkół podstawowych z klas 5-6 i gimnazjów, pt. “Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie”
Katarzyna Zalas-Kamińska z Wrocławia za prezentację dla rolników i innych osób pracujących na wsi, pt. “Rolniku postaw na wyobraźnię”.
W kategorii cykl prezentacji:
I miejsca nie przyznano.
Równorzędne II miejsce uzyskali:
Anna Namiotko z Olsztyna i Edyta Kwiatkowska z Łomży za cykl trzech prezentacji pt. “Wypadki i choroby zawodowe w rolnictwie – pierwsza pomoc w razie wypadku”, “Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji zwierzęcej”, “Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji roślinnej”,
Janusz Pawlak z Żagania za cykl siedmiu prezentacji pt. “Chemia w rolnictwie, czyli bezpieczny oprysk”.
III miejsce otrzymała Ewa Jakubowska z Konina za cykl trzech prezentacji pt. “Zabezpiecz się przed upadkiem”, “Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym”, “Bezpieczna obsługa maszyn”.

Organizator gratuluje, wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.