Konkurs dla młodych naukowców!

Już wkrótce ruszy nabór zgłoszeń do konkursu dla młodych naukowców, w którym będą mogli ubiegać się o Złoty Medal Chemii. Oprócz nagród pieniężnych i wyróżnień firmy DuPont, finaliści będą mogli odbyć stać naukowy w IChF PAN oraz bezpłatnie realizować badania w jego laboratoriach.

Ruszyła już piąta edycja konkursu, w którym młodzi naukowcy będą mogli ubiegać się o Złoty Medal Chemii. Instytut Chemii Fizycznej PAN poinformował o zbliżającym się naborze zgłoszeń. Przedmiotem konkursu są prace licencjackie oraz inżynierskie zarówno o znaczeniu poznawczym jak i aplikacyjnym z szerokiego zakresu chemii. Fundatorem nagród jest firma DuPont.

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2014/15 i obejmujące swoją tematyką chemię lub jej pogranicze z biologią i fizyką. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Nasz konkurs, organizowany pod patronatem prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, kieruje się tą samą dewizą, co Fundacja: "Wspieramy najlepszych, aby stali się jeszcze lepsi” – mówi prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN.
Na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca srebrnego medalu otrzyma 5 tys. złotych, a brązowego – 2,5 tys. złotych. Oprócz nagród głównych, przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych.
W tegorocznej edycji, po raz pierwszy w historii konkursu, wyróżnienia te zostaną przyznane pracom zakwalifikowanym do jednej z trzech kategorii: rolnictwa i żywności, biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych. Wszyscy finaliści konkursu zyskają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach w formie krótko- lub długoterminowych projektów.
Głównymi kryteriami decydującymi o otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia będą: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.
Jesteśmy dumni z możliwości wspierania młodych polskich naukowców – mówi Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Poland. – Cieszy nas uściślenie kategorii, w których przyznawane będą wyróżnienia. Zagadnienia z zakresu rolnictwa i odżywiania, biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych stanowią fundamenty strategii rozwoju firmy DuPont.

W ubiegłorocznej edycji konkursu do rywalizacji stanęło blisko 50 studentów i studentek z całego kraju. Złoty Medal Chemii 2014 trafił do rąk Michała Hamkało z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę licencjacką dotyczącą badania katalizy międzyfazowej za pomocą generacji drugiej harmonicznej. – Udział w konkursie pozwolił mi na uzyskanie cennych doświadczeń, a wygrana była dużym wyróżnieniem i docenieniem mojej trzy letniej pracy naukowej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – mówi Michał Hamkało, laureat Złotego Medalu Chemii w 2014 roku. – Nagroda jest również pomocna w rozwoju kariery naukowej. Została ona doceniona przez moich współpracowników ze Stanford University.

Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej konkursu, dostępnej pod adresem: www.zlotymedalchemii.pl. Nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji rozpocznie się 1 czerwca i zakończy 16 października. Lista finalistów zostanie ogłoszona w listopadzie. Finaliści zaprezentują następnie swoje prace w siedzibie IChF PAN w celu wyłonienia laureatów konkursu. Uroczysty finał piątej edycji Złotego Medalu Chemii odbędzie się w grudniu w Warszawie.
Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin, będą dostępne  od 4 maja na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.

Renata Struzik, za: IChF PAN, DuPont