fbpx
Strona głównaPozostałeKonkurks, konkurs, konkurs!!!

Konkurks, konkurs, konkurs!!!

Pod tym linkiem znajdują się regulaminy dotyczące dwóch konkursów Wiadomości Rolniczych Polska

Regulamin o 3 nagrody

§ 1 Nazwa i cel konkursu
1. Działalność promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Konkurs Wiadomości Rolnicze Polska”, a w niniejszym regulaminie zwana dalej Konkursem.
2. Konkurs organizowany jest w celu promocji i zwiększenia liczby bezpośrednich odbiorców miesięcznika Wiadomości Rolnicze Polska.

§ 2 Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest spółka Wiadomości Rolnicze Polska sp. z o.o, z siedzibą w Goleniowie, przy ulicy Bohaterów Warszawy 21.

§ 3 Obszar i czas trwania konkursu
1. Konkurs prowadzony będzie na terenie całego kraju.
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 01 czerwca 2006 roku i trwa do dnia 15 września 2006 r.

§ 4 Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w okresie od dnia 01 czerwca 2006 roku do dnia 15 września 2006 roku zamówią na rok miesięcznik Wiadomości Rolnicze Polska i wypełnią kupon znajdujący się w miesięczniku Wiadomości Rolnicze Polska.
2. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które w dniu zakończenia Konkursu mają ukończone 18 lat.
3. Pracownicy Wiadomości Rolniczych Polska i firmy sponsorującej nagrody oraz członkowie ich rodzin nie mogą uczestniczyć w Konkursie, którego niniejszy regulamin dotyczy.
4. Prenumeratorzy poprzez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – Organizator.

§ 5 Zasady prowadzenia konkursu
1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora. Jej skład będzie obejmował 2 osoby wskazane przez Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zamówienie na rok miesięcznika Wiadomości Rolnicze Polska oraz wypełnienie kuponu zgłoszeniowego zamieszczonego w miesięczniku Wiadomości Rolnicze Polska i wysłanie kuponu do dnia 15 września 2006 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wiadomości Rolnicze Polska, ul. Bohaterów Warszawy 21, 72-100 Goleniów.
3. Spośród nadesłanych kuponów, dla osoby, której kupon wpłynie jako:setny do redakcji Organizatora, będzie przyznana Pierwsza nagroda, dwusetny do redakcji Organizatora, będzie przyznana Druga nagroda, trzysetny do redakcji Organizatora, będzie przyznana Trzecia nagroda.
4. Prezentacja nagród będzie przeprowadzona w czasie trwania targów w Bednarach. Nazwiska szczęśliwców zostaną ogłoszone podczas targów rolniczych Agro Show w Bednarach, w dniu 25 września 2006 roku.
5. Wygranych nagród nie można wymienić na równowartość w gotówce.
6. Zwycięzcy zobowiązani są do odebrania nagród w terminie do dnia 02 stycznia 2007 r.
7. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę w wyznaczonym terminie zostanie ona przyznana uczestnikowi Konkursu, którego zgłoszenie zostało nadesłane bezpośrednio po zgłoszeniu Zwycięzcy.
8. Odbiór nagrody następuje w siedzibie Organizatora. Koszty transportu ponosi Zwycięzca.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne przedmiotów stanowiących nagrody w Konkursie.
10. Zwycięzca wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz fotografii w miesięczniku Wiadomości Rolnicze Polska. Brak powyższej zgody oznacza rezygnację z wygranej.
11. Warunkiem odebrania nagrody jest przedstawienie przez Zwycięzcę dowodu zapłaty kwoty odpowiadającej podatkowi.

§ 6 Wartość puli nagród
Nagrodami konkursu są:
Pierwsza nagroda – Estryfikator PEM-300 firmy Protechnika

www.protechnika.pl

Druga nagroda – zbiornik do olejów roślinnych wraz z odpowiednim systemem dystrybucyjnym firmy Industry

www.diesel-oil.pl

Trzecia nagroda – rozdrabniacz do gałęzi KSM R1-5/8 firmy KSM Trading

www.ksm-trading.pl

§ 7 Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje mogą być zgłaszane podczas całego trwania konkursu, nie później jednak w terminie 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
2. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora o zgłoszeniu reklamacyjnym.


Regulamin konkukrsu o nagrodę roku

§ 1 Nazwa i cel konkursu
1. Działalność promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Konkurs “Wiadomości Rolnicze Polska O Nagrodę Roku”, a w niniejszym regulaminie zwana dalej Konkursem.
2. Konkurs organizowany jest w celu promocji i zwiększenia ilości bezpośrednich odbiorców miesięcznika Wiadomości Rolnicze Polska.

§ 2 Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest spółka Wiadomości Rolnicze Polska sp. z o.o, z siedzibą w Goleniowie, przy ulicy Bohaterów Warszawy 21.

§ 3 Obszar i czas trwania konkursu
1. Konkurs prowadzony będzie na terenie całego kraju.
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 01 czerwca 2006 roku i trwa do dnia 22 grudnia 2006 r.

§ 4 Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w okresie od dnia 01 czerwca 2006 roku do dnia 22 grudnia 2006 roku zamówią roczną prenumeratę miesięcznika Wiadomości Rolnicze Polska i wypełnią kupon znajdujący się w miesięczniku Wiadomości Rolnicze Polska.
2. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które w dniu zakończenia Konkursu mają ukończone 18 lat.
3. Pracownicy Wiadomości Rolniczych Polska i firmy sponsorującej nagrody oraz członkowie ich rodzin nie mogą uczestniczyć w Konkursie, którego niniejszy regulamin dotyczy.
4. Prenumeratorzy poprzez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – Organizator.

§ 5 Zasady prowadzenia konkursu
1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora. Jej skład będzie obejmował 2 osoby wskazane przez Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zamówienie na rok miesięcznika Wiadomości Rolnicze Polska oraz wypełnienie kuponu zgłoszeniowego zamieszczonego w miesięczniku Wiadomości Rolnicze Polska i wysłanie kuponu do dnia 15 września 2006 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wiadomości Rolnicze Polska, ul. Bohaterów Warszawy 21, 72-100 Goleniów. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi Komisja wyłoni najciekawsze hasło reklamowe dla Wiadomości Rolniczych Polska na rok 2007. Autor najciekawszego hasła zostanie zwycięzcą konkursu.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 stycznia 2007r. w siedzibie Organizatora. Nazwisko szczęśliwca zostanie ogłoszone w kolejnym numerze Wiadomości Rolniczych Polska oraz na stronie internetowej www.wrp.pl
4. Wygranej nagrody nie można wymienić na równowartość w gotówce.
5. Zwycięzca zobowiązany jest do odebrania nagród w terminie do dnia 31 marca 2007 r.
6. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę w wyznaczonym terminie zostanie ona przyznana uczestnikowi Konkursu, którego hasło reklamowe zajęło kolejne miejsce.
7. Odbiór nagrody następuje w siedzibie Organizatora. Koszty transportu ponosi Zwycięzca.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne przedmiotów stanowiących nagrody w Konkursie.
9. Zwycięzca wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz fotografii w miesięczniku Wiadomości Rolnicze Polska. Brak powyższej zgody oznacza rezygnację z wygranej.
10. Warunkiem odebrania nagrody jest przedstawienie przez Zwycięzcę dowodu zapłaty kwoty odpowiadającej podatkowi.

§ 6 Wartość puli nagród
Nagrodą konkursu jest:
nagroda roku – Silos z laminatu szklanego do magazynowania substancji sypkich Danzap

www.agro-serwis.pl

§ 7 Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje mogą być zgłaszane podczas całego trwania konkursu, nie później jednak w terminie 7 dni od ogłoszenia zwycięzcy konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
2. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora o zgłoszeniu reklamacyjnym.”

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.