fbpx
Strona głównaPozostałeKonkurks, konkurs, konkurs!!!

Konkurks, konkurs, konkurs!!!

Pod tym linkiem znajdują się regulaminy dotyczące dwóch konkursów Wiadomości Rolniczych Polska

Regulamin o 3 nagrody

§ 1 Nazwa i cel konkursu
1. Działalność promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Konkurs Wiadomości Rolnicze Polska”, a w niniejszym regulaminie zwana dalej Konkursem.
2. Konkurs organizowany jest w celu promocji i zwiększenia liczby bezpośrednich odbiorców miesięcznika Wiadomości Rolnicze Polska.

§ 2 Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest spółka Wiadomości Rolnicze Polska sp. z o.o, z siedzibą w Goleniowie, przy ulicy Bohaterów Warszawy 21.

§ 3 Obszar i czas trwania konkursu
1. Konkurs prowadzony będzie na terenie całego kraju.
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 01 czerwca 2006 roku i trwa do dnia 15 września 2006 r.

§ 4 Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w okresie od dnia 01 czerwca 2006 roku do dnia 15 września 2006 roku zamówią na rok miesięcznik Wiadomości Rolnicze Polska i wypełnią kupon znajdujący się w miesięczniku Wiadomości Rolnicze Polska.
2. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które w dniu zakończenia Konkursu mają ukończone 18 lat.
3. Pracownicy Wiadomości Rolniczych Polska i firmy sponsorującej nagrody oraz członkowie ich rodzin nie mogą uczestniczyć w Konkursie, którego niniejszy regulamin dotyczy.
4. Prenumeratorzy poprzez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – Organizator.

§ 5 Zasady prowadzenia konkursu
1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora. Jej skład będzie obejmował 2 osoby wskazane przez Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zamówienie na rok miesięcznika Wiadomości Rolnicze Polska oraz wypełnienie kuponu zgłoszeniowego zamieszczonego w miesięczniku Wiadomości Rolnicze Polska i wysłanie kuponu do dnia 15 września 2006 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wiadomości Rolnicze Polska, ul. Bohaterów Warszawy 21, 72-100 Goleniów.
3. Spośród nadesłanych kuponów, dla osoby, której kupon wpłynie jako:setny do redakcji Organizatora, będzie przyznana Pierwsza nagroda, dwusetny do redakcji Organizatora, będzie przyznana Druga nagroda, trzysetny do redakcji Organizatora, będzie przyznana Trzecia nagroda.
4. Prezentacja nagród będzie przeprowadzona w czasie trwania targów w Bednarach. Nazwiska szczęśliwców zostaną ogłoszone podczas targów rolniczych Agro Show w Bednarach, w dniu 25 września 2006 roku.
5. Wygranych nagród nie można wymienić na równowartość w gotówce.
6. Zwycięzcy zobowiązani są do odebrania nagród w terminie do dnia 02 stycznia 2007 r.
7. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę w wyznaczonym terminie zostanie ona przyznana uczestnikowi Konkursu, którego zgłoszenie zostało nadesłane bezpośrednio po zgłoszeniu Zwycięzcy.
8. Odbiór nagrody następuje w siedzibie Organizatora. Koszty transportu ponosi Zwycięzca.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne przedmiotów stanowiących nagrody w Konkursie.
10. Zwycięzca wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz fotografii w miesięczniku Wiadomości Rolnicze Polska. Brak powyższej zgody oznacza rezygnację z wygranej.
11. Warunkiem odebrania nagrody jest przedstawienie przez Zwycięzcę dowodu zapłaty kwoty odpowiadającej podatkowi.

§ 6 Wartość puli nagród
Nagrodami konkursu są:
Pierwsza nagroda – Estryfikator PEM-300 firmy Protechnika

www.protechnika.pl

Druga nagroda – zbiornik do olejów roślinnych wraz z odpowiednim systemem dystrybucyjnym firmy Industry

www.diesel-oil.pl

Trzecia nagroda – rozdrabniacz do gałęzi KSM R1-5/8 firmy KSM Trading

www.ksm-trading.pl

§ 7 Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje mogą być zgłaszane podczas całego trwania konkursu, nie później jednak w terminie 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
2. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora o zgłoszeniu reklamacyjnym.


Regulamin konkukrsu o nagrodę roku

§ 1 Nazwa i cel konkursu
1. Działalność promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Konkurs “Wiadomości Rolnicze Polska O Nagrodę Roku”, a w niniejszym regulaminie zwana dalej Konkursem.
2. Konkurs organizowany jest w celu promocji i zwiększenia ilości bezpośrednich odbiorców miesięcznika Wiadomości Rolnicze Polska.

§ 2 Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest spółka Wiadomości Rolnicze Polska sp. z o.o, z siedzibą w Goleniowie, przy ulicy Bohaterów Warszawy 21.

§ 3 Obszar i czas trwania konkursu
1. Konkurs prowadzony będzie na terenie całego kraju.
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 01 czerwca 2006 roku i trwa do dnia 22 grudnia 2006 r.

§ 4 Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w okresie od dnia 01 czerwca 2006 roku do dnia 22 grudnia 2006 roku zamówią roczną prenumeratę miesięcznika Wiadomości Rolnicze Polska i wypełnią kupon znajdujący się w miesięczniku Wiadomości Rolnicze Polska.
2. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które w dniu zakończenia Konkursu mają ukończone 18 lat.
3. Pracownicy Wiadomości Rolniczych Polska i firmy sponsorującej nagrody oraz członkowie ich rodzin nie mogą uczestniczyć w Konkursie, którego niniejszy regulamin dotyczy.
4. Prenumeratorzy poprzez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – Organizator.

§ 5 Zasady prowadzenia konkursu
1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora. Jej skład będzie obejmował 2 osoby wskazane przez Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zamówienie na rok miesięcznika Wiadomości Rolnicze Polska oraz wypełnienie kuponu zgłoszeniowego zamieszczonego w miesięczniku Wiadomości Rolnicze Polska i wysłanie kuponu do dnia 15 września 2006 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wiadomości Rolnicze Polska, ul. Bohaterów Warszawy 21, 72-100 Goleniów. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi Komisja wyłoni najciekawsze hasło reklamowe dla Wiadomości Rolniczych Polska na rok 2007. Autor najciekawszego hasła zostanie zwycięzcą konkursu.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 stycznia 2007r. w siedzibie Organizatora. Nazwisko szczęśliwca zostanie ogłoszone w kolejnym numerze Wiadomości Rolniczych Polska oraz na stronie internetowej www.wrp.pl
4. Wygranej nagrody nie można wymienić na równowartość w gotówce.
5. Zwycięzca zobowiązany jest do odebrania nagród w terminie do dnia 31 marca 2007 r.
6. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę w wyznaczonym terminie zostanie ona przyznana uczestnikowi Konkursu, którego hasło reklamowe zajęło kolejne miejsce.
7. Odbiór nagrody następuje w siedzibie Organizatora. Koszty transportu ponosi Zwycięzca.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne przedmiotów stanowiących nagrody w Konkursie.
9. Zwycięzca wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz fotografii w miesięczniku Wiadomości Rolnicze Polska. Brak powyższej zgody oznacza rezygnację z wygranej.
10. Warunkiem odebrania nagrody jest przedstawienie przez Zwycięzcę dowodu zapłaty kwoty odpowiadającej podatkowi.

§ 6 Wartość puli nagród
Nagrodą konkursu jest:
nagroda roku – Silos z laminatu szklanego do magazynowania substancji sypkich Danzap

www.agro-serwis.pl

§ 7 Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje mogą być zgłaszane podczas całego trwania konkursu, nie później jednak w terminie 7 dni od ogłoszenia zwycięzcy konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
2. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora o zgłoszeniu reklamacyjnym.”

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.
[newsletter_signup_form id=4]