Konkurencyjność unijnego sektora rolno – spożywczego

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęły  publikację nowych badań Komisji Europejskiej, które ukazują korzyści wynikające z zawierania zrównoważonych umów handlowych między UE i krajami spoza UE dla unijnego sektora rolnego.

Badania przeprowadzone przez Copenhagen Economics Institute na zlecenie Komisji Europejskiej ukazują, że zrównoważone umowy handlowe między UE i krajami spoza UE pozwalają na pobudzenie eksportu, wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Badania koncentrują się głównie na porozumieniach handlowych między UE i Meksykiem, Koreą Południową i Szwajcarią. Wynika z nich, że umowa między UE a Meksykiem doprowadziła do wzrostu wartości eksportu produktów rolno-spożywczych z UE o 105 mln € w 2013 r.

Równocześnie umowa o wolnym handlu z Koreą Południową zwiększyła eksport produktów rolno-spożywczych z UE o 439 mln € w 2015 r. Porozumienia handlowe dotyczące produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych zawarte ze Szwajcarią w sumie pozwoliły zwiększyć eksport produktów rolno-spożywczych z UE o 532 mln € w 2010 r., czyli w trzy lata po ich pełnym wejściu w życie, stwierdzono w badaniach. Badania te kładą również nacisk na znaczenie unijnych kampanii promocyjnych, które pomagają naszym eksporterom w uzyskaniu dostępu do nowych rynków. Zwrócono też uwagę na misje handlowe komisarza ds. rolnictwa, Phila Hogana.

Zdaniem Martina Merrilda, przewodniczącego Copa sprawozdanie to potwierdziło konkurencyjność unijnego sektora rolno-spożywczego na międzynarodowych rynkach przy zachowaniu uczciwych warunków. Powinniśmy być więc dumni z inwestycji poczynionych w gospodarstwach w odpowiedzi na oczekiwania rynkowe.

UE chętnie w pełni wykorzystuje potencjał tych umów handlowych. Zachęcamy Komisję Europejską do włożenia takiego samego wysiłku w pełne wykorzystanie potencjału umowy handlowej między UE a Kanadą (CETA). Popieramy również rolno-biznesową misję handlową komisarza Hogana do Kanady. Sprawozdanie to potwierdza, że UE korzysta głównie na handlu z krajami rozwiniętymi, w których konsumenci rozpoznają unijne produkty o wartości dodanej. Prowadzone są aktualnie negocjacje handlowe z Japonią, apelujemy więc do negocjatorów o zrobienie wszystkiego, by porozumienie zostało zawarte w tym roku – mówi Martin Merrild.

Źródło: Copa – Cogeca