Konkurencja ANR, czyli o nowej pożyczce na zakup gruntów rolnych

Z uwagi na wzrost wartości gruntów rolnych, wydajności upraw z 1 ha oraz unijne dopłaty, inwestycja w grunty rolne jest jednym z głównych celów rozwoju współczesnego sektora rolniczego. W związku z tym, na rynku pojawiła się nowoczesna oferta finansowania gruntów w formie pożyczki – pierwsza tego typu propozycja dla rolników. Gdzie i jak z niej skorzystać…?

Użytki rolne w Polsce zajmują 60% powierzchni kraju, co stanowi niecałych 9% użytków rolnych w Unii Europejskiej. Z danych GUS wynika, że wartość gruntów rolnych systematycznie wzrasta (od 2002 roku średnio o 18%), przy jednoczesnym wzroście wydajności upraw z 1 ha oraz dopłatach Unii Europejskiej do produkcji rolnej, inwestycja w grunty rolne jest jednym z głównych celów rozwoju współczesnego sektora rolniczego.
„Zebrane doświadczenia i dobre rozpoznanie potrzeb gospodarstw rolnych skłoniło nas do uzupełnienia oferty o nowy produkt „Pożyczkę na zakup gruntów rolnych”, będący atrakcyjną alternatywą dla planowanego zakończenia programu dopłat do kredytów w ANR w roku 2015, jak również alternatywą dla finansowania będącego dotychczas w ofercie banków” – podkreśla Tomasz Sudaj, dyrektor ds. strategii rynkowej w BZ WBK Leasing.
Potrzeba matką wynalazku

Ziemia rolna jest ograniczonym zasobem i dobrem poszukiwanym przez wielu rolników myślących o wzroście wydajności swoich gospodarstw. Przy coraz większym zapotrzebowaniu na produkty rolne oraz odnotowywanym od kilku lat wzroście wydajności płodów rolnych z 1 hektara, zakup gruntów rolnych stanowi najbardziej stabilną i pewną inwestycję. Dotychczas rolnicy  mogli ten proces zrealizować z wykorzystaniem kredytów dotowanych przez Agencje Nieruchomości Rolnych oraz kredytów dostępnych w bankach komercyjnych. Od listopada 2014 r., zakup gruntów rolnych będzie można sfinansować w wygodny i nowoczesny sposób w formie pożyczki BZ WBK Leasing.
„Jednocześnie postępujący proces konsolidacji gospodarstw rolnych, ograniczona podaż ziemi, kończące się zasoby Agencji Nieruchomości Rolnych w perspektywie najbliższych kliku lat, powodują, że jesteśmy przekonani o potrzebie uzupełnienia oferty o elastyczne finansowanie kluczowego dla klientów zasobu jakim są grunty rolne – stwierdza Tomasz Sudaj.

Sfinansują zakup gruntów
W ramach oferty BZ WBK Leasing, klienci sektora rolnego mogą sfinansować, a także zrefinansować zakup gruntu, przy udziale własnym już od 1% oraz okresem finansowania aż do 30 lat. To, co jest bardzo istotne przy takim długim okresie finansowania to fakt, że oferta BZ WBK Leasing daje elastyczność w zakresie dostosowania harmonogramu spłaty do sezonowości produkcji rolnej oraz uwzględnia karencję w spłacie kapitału, ułatwiając rozszerzenie skali prowadzonej działalności. Dodatkowo, rolnicy mogą liczyć na niską prowizję (od 1%), szybkość decyzji kredytowej oraz sprawność działania mobilnych doradców, wypracowaną w trakcie 15 lat działania na rynku finansowym.
„Dostęp do oferty zapewnia wyspecjalizowana w obsłudze rynku rolnego sieć ponad 70 mobilnych doradców ds. agrobiznesu oraz wszystkie oddziały Banku Zachodniego WBK – podkreśla Jacek Zwierski, dyrektor sprzedaży ds. rynku rolnego BZ WBK Leasing. – Wiemy, że czas dla rolników jest bardzo istotny – dlatego o wiele szybciej niż w bankach jesteśmy w stanie podjąć decyzję o finansowaniu gruntów i podpisać  umowę w dogodnym dla klienta miejscu – dodaje.

Trening czyni mistrza
W 2014 roku BZ WBK Leasing obchodzi 15-lecie działalności. Od dłuższego czasu firma jest jednym z liderów finansowania rolnictwa – w 2014 roku sfinansowała maszyny i urządzenia rolnicze o wartości ponad 539 mln zł, co dało jej dynamikę na poziomie ok 44% (o ponad 1/3 powyżej rynku) oraz ponad 20% udział w rynku.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie www.pozyczkarolnicza.pl
Renata Struzik za Maciej Sokołowski, BZ WBK Leasing