Koniunktura w gospodarstwach rolnych – pesymistyczne opinie rolników

Badania Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu br., jak i bieżąca (czerwiec 2019 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na II półrocze 2019 r.

Ogólnie pesymistyczne opinie rolników dotyczące koniunktury w gospodarstwach rolnych różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków/grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym – mówi Anna Majcher z Departamentu Rolnictwa GUS

Analiza odpowiedzi pokazuje, że:

  • osoby kierujące gospodarstwami rolnymi osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej były mniej pesymistyczne w ocenie koniunktury niż użytkownicy gospodarstw indywidualnych,
  • gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej korzystniej oceniały bieżącą koniunkturę (czerwiec 2019 r.) niż użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną. Natomiast gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej lepiej oceniły zmiany jakie zaszły w I półroczu 2019 r. jak również z większym optymizmem patrzyły na II półrocze 2019 r. Najgorzej swoją sytuację oceniali użytkownicy gospodarstw wielokierunkowych,
  • najmniej pesymistyczni w swoich ocenach byli użytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha użytków rolnych,
  • najwięcej optymistycznych opinii wyrażali rolnicy w wieku do 24 lat, z wykształceniem wyższym oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne nie dłużej niż rok.

Źródło: GUS

Opracował: Krzesimir Drozd