Konik Polski z dopłatami

Podobnie jak w PROW 2004-06 tak i w nowym programie na lata 2007-13, hodowcy Konika Polskiego będą mogli skorzystać z dopłat w ramach programu Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”. Za każdą sztukę będzie można otrzymać 1500 zł dopłaty rocznie.”

Aby skorzystać z dotacji, przede wszystkim trzeba posiadać zwierzęta tej rasy (minimum 2 klacze wpisane do księgi hodowlanej) oraz prowadzić działalność rolniczą na powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Niezbędna będzie też wizyta w Instytucie Zootechniki w Krakowie, która koordynuje działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych. Następnie trzeba zgłosić się do doradcy rolno – środowiskowego w celu przygotowania planu i zadań, które wykonywane będą przez 5 lat. Na końcu należy złożyć wniosek o przystąpienie do takiego działania w miejscowym biurze ARiMR. Będzie to możliwie od 15 marca 2008 roku.

MS
Wrp.pl