Konieczny wzrost intensywności produkcji żywności

Według referatów wygłoszonych w Brukseli na konferencji Perspectives for Food 2030, popyt na żywność będzie rósł do 2030 r. o 1,5% rocznie. Do tego czasu liczba ludności świata wzrośnie z około 6 do 8,3 mld. N


Zboża pozostaną głównym artykułem żywnościowym dostarczającym energii, ich produkcja powinna zwiększyć się o 1 mld ton. W 80% wzrost ten musi wynikać ze zwiększenia intensywności produkcji, a tylko w 20% ze zwiększenia powierzchni użytków rolnych. Wzrost popytu na żywność wystąpi głównie w krajach rozwijających się. Import zboża wzrośnie tam w 2030 r. do 265 mln ton (obecnie – 110 mln ton). Średnie dzienne spożycie energii wzrośnie do 3000 kcal. Głównymi eksporterami zbóż pozostaną: Unia Europejska, USA, Kanada i Australia. Konieczne będzie jednak wykorzystanie nowych, wydajniejszych odmian, zwiększenie nawożenia, zastosowanie biotechnologii. W 2030 r. 25% paliw zużywanych w transporcie drogowym stanowić będą biokomponenty (obecnie – 2%). W ponad połowie będą to tzw. biopaliwa drugiej generacji, czyli pochodzące z różnego rodzaju odpadów. Produkcja mięsa powinna wzrosnąć o 160 mln ton – popyt będzie rósł o 1,7% rocznie. Jego spożycie zwiększać się będzie przede wszystkim w Chinach, Argentynie i Brazylii. Obecnie najszybciej rozwija się produkcja mięsa drobiu, stanowi ona 28% rynku mięsa. Wzrost ten utrzyma się. Szacuje się, że zwiększy się masa ubojowa bydła i skróci cykl produkcyjny świń i drobiu.

(Agra Europe 2007, nr 2255, s. M/2)
W.M.

N