Konieczny odstrzał jeleniowatych

Sarna w zbożu

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra środowiska  o przeprowadzenie redukcyjnego odstrzału jeleniowatych w województwie zachodniopomorskim.

– Według danych GUS w 2016 r.  liczebność jeleni w woj. zachodniopomorskim była najwyższa spośród wszystkich województw i wynosiła 34 200 szt. Oznacza to, że powierzchnia paszowa użytków rolnych i lasów na 1 jelenia wynosi około 25 ha. Jeśli chodzi o sarny to jedna sarna przypada na 9 ha użytków rolnych  i lasów – informuje KRiR.

W ocenie samorządu rolniczego jest to ogromne obciążenie dla gospodarstw rolnych, których podstawowym celem jest produkcja żywności dla ludzi i pasz dla zwierząt gospodarskich. Ciężar wykarmienia tak wielkiej ilości zwierzyny dzikiej spadający na barki rolników jest nie do udźwignięcia, często prowadzi do drastycznego spadku dochodów rodzin rolniczych.

Źródło: KRIR