Konieczne wzmocnienie finansowe i kadrowe Inspekcji Weterynaryjnej

W związku z zapowiadanym zaostrzeniem protestu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, który może wpłynąć zarówno na ograniczenie bezpieczeństwa żywności, jak i na skuteczną walkę z afrykańskim pomorem świń, organizacje rolnicze związane z branżą mięsną wystosowały do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi list wyrażając w ten sposób zaniepokojenie narastającym konfliktem.

– Z upływem kolejnych lat obserwujemy masowy odpływ wykwalifikowanej kadry z Inspekcji Weterynaryjnej, a większość powiatowych inspektoratów cierpi z powodu niedoboru pracowników. Próby obsadzania nisko opłacanych wakatów przez pracowników bez wykształcenia weterynaryjnego nie przyniosą poprawy sytuacji. Nie poradzimy sobie, jako kraj z wprowadzeniem zasad bioasekuracji we wszystkich gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, z nadzorem nad przemieszczaniem zwierząt, czy wygaszaniem ewentualnych ognisk ASF – informuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

Organizacje branżowe popierają postulaty pracowników inspekcji, które dotyczą podniesienia wynagrodzeń zgodnie z ich kwalifikacjami, tworzenia nowych etatów do realizacji dodatkowych zadań związanych z walką z wirusem ASF, czy zapewnieniem większego bezpieczeństwa inspektorów podczas pełnienia czynności służbowych.

W ocenie branży mięsnej zaostrzenie protestu pracowników inspekcji, polegające na odmowie wystawiania świadectw zdrowia zwierząt, może sparaliżować dostawy żywca do zakładów mięsnych. Ponadto ewentualny brak badania mięsa przez nadzór weterynaryjny może doprowadzić do zatrzymania uboju w zakładach oraz ograniczenia możliwości zaopatrzenia rynku, co bezpośrednio odczują konsumenci. Jak podkreślają organizacje branżowe, w piśmie skierowanym do szefa resortu rolnictwa pod znakiem zapytania stanie również możliwość wywiązania się zakładów eksportujących mięso z wcześniej podpisanych kontraktów eksportowych, gdyż bez dokumentów podpisanych przez inspektorów wysyłki mięsa nie będą realizowane.

– W branży mięsnej panuje przeświadczenie, że obecny stan nikomu nie służy i jego utrzymywanie nie ma racjonalnego uzasadnienia. Bez podjęcia zdecydowanych działań w kierunku wzmocnienia kadrowego i finansowego Inspekcji Weterynaryjnej nie zapewnimy odpowiedniej kontroli żywności oraz nie poradzimy sobie z wirusem ASF. Skutki braku konstruktywnego porozumienia administracji z pracownikami inspekcji odczuwalne będą, zarówno dla całej branży mięsnej, jak i budżetu państwa – mówi Aleksander Dargiewicz, dyrektor zarządzający KZP–PTCH.

Źródło: KZP-PTCH