Konieczne jest skrócenie karencji

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministerstwa rolnictwa o pilne podjęcie działań mających na celu skrócenie okresu karencji obowiązywania umów ubezpieczeniowych do 7 dni. W ocenie samorządu rolniczego obecny 14-dniowy termin karencji od podpisania umowy powoduje, że rolnik pomimo posiadania polisy nie otrzyma odszkodowania z uwagi na wystąpienie szkody spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi np. w 10 dniu od podpisania umowy.

– Towarzystwa ubezpieczeniowe odwlekają zawieranie umów argumentując taki brak działania oczekiwaniem na podstawy prawne do uruchomienia środków z budżetu państwa na dopłaty do składek ubezpieczenia. Zachodzi obawa, że zakłady ubezpieczeniowe znając długoterminowe prognozy pogody dotyczące przymrozków oraz mając na uwadze 14-dniowy okres karencji od podpisania umowy celowo nie podpisywały umów lub opóźniały podpisanie umów, aby nie wypłacać odszkodowania. Często więc pomimo podpisania umowy rolnik nie otrzyma odszkodowania – informuje KRIR.

Zdaniem izb rolniczych  zakłady ubezpieczeniowe korzystając z dopłat z budżetu państwa do składek do ubezpieczeń powinny spełniać kryteria ustalone przez rząd. Należałoby zatem skrócić okres karencji obowiązywania umów maksymalnie do 7 dni.

Źródło: KRIR