Konieczne są rozwiązania korzystne dla rolników

W ocenie Copa – Cogeca nowe sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat poprawy funkcjonowania unijnego łańcucha żywnościowego potwierdza, że należy wprowadzić poważne zmiany w Inicjatywie Łańcucha Dostaw.

 – Wraz z posłami do PE apelowaliśmy o wprowadzenie przepisów skutecznie powstrzymujących NPH i zapewniających sprawiedliwy i bardziej zrównoważony łańcuch dostaw żywności. Jest to dla nas priorytetem. Nalegamy na przyjęcie przepisów, które wraz z porozumieniami dobrowolnymi i poparte zdecydowanym egzekwowaniem przez niezależny organ dostarczyłyby rozwiązania korzystnego dla rolników, przetwórców, handlowców i konsumentów – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Zdaniem europejskich organizacji rolniczych potrzebne są takie przepisy, które zagwarantują równe warunki działania i zminimalizują rozdrobnienie rynku oraz zakłócenia konkurencji, których bardzo obawiają się rolnicy i spółdzielnie rolnicze.

Liczymy na możliwość omówienia niezbędnych zmian w Inicjatywie Łańcucha Dostaw na Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności – dodaje Pesonen.

Obi oba