Konieczne są dodatkowe fundusze

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała pismo do burmistrzów i wójtów z prośba o poparcie apelu samorządu rolniczego do rządu RP o wyasygnowanie w budżecie państwa dodatkowych środków dla rolników poszkodowanych przez susze i sprawiedliwy ich podział, tak, aby wszyscy poszkodowani mogli otrzymać pomoc w pełnej wysokości.

– W zakończonym przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naborze, rolnicy, którzy ponieśli straty złożyli w skali kraju ponad 166 tysięcy wniosków na kwotę około 650milionów złotych. Według naszego rozeznania w budżecie na ten cel brakuje kwoty około 200mln złotych, aby pokryć zapotrzebowanie rolników, których wnioski zostały uznane. Nadmienić należy, ze znaczna cześć wniosków nie spełnia wymogów formalnych. Rolnicy utrzymujący w gospodarstwach produkcje zwierzęcą, w większości wymaganych kryteriów nie spełnili, mimo, że susza była widoczna gołym okiem, a jej skutki dla tych gospodarstw były bardzo uciążliwe – mówi Bronisław Węglewski, prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.