Konieczne jest przedłużenie terminu nawożenia

W związku z trudną sytuacją w rolnictwie spowodowaną nadmiernymi opadami deszczu, samorząd rolniczy wnioskuje  do ministra rolnictwa o podjęcie działań mających na celu dopuszczenie możliwości wykonania zabiegów agrotechnicznych do końca bieżącego roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nawożenia pól obornikiem, gnojówką i gnojowicą należy dokonać do końca listopada. Niestety, w większości gospodarstw w obecnych warunkach nie jest możliwe dotrzymanie tych terminów, z uwagi na częste i obfite opady deszczu we wrześniu, w październiku i listopadzie, które utrudniły prace polowe.

W ocenie izb rolniczych  nadmierne nasiąknięcie gleby uniemożliwia nawożenie i przeprowadzenie orki zimowej. Jeżeli do końca listopada zabiegi te nie zostaną wykonane, zgodnie z przepisami można będzie wykonać je dopiero po 1 marca 2018 r., co niekorzystnie wpłynie na przyszłoroczne jare uprawy.

– Ponadto, ze względu na warunki atmosferyczne, zasygnalizowano problem ze zbiorem kukurydzy – z informacji przekazanych przez Mazowiecką Izbę Rolniczą wynika, że w tym regionie udało się zebrać tylko 20-30% areału. Zdaniem samorządu rolniczego, zasadną jest więc w tym wypadku zmiana terminu zakończenia okresu zbioru kukurydzy na ziarno, buraków cukrowych i ziemniaków – dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, określonego w przepisach wydawanych przez samorządu wojewódzkie – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych

Źródło: KRIR