Konieczne jest zacieśnienie współpracy z rolnikami i przedsiębiorcami

Konieczne jest zacieśnienie współpracy z rolnikami i przedsiębiorcami

– Rok 2019 jest szczególnie ważny dla Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ponieważ w grudniu br. wejdą w życie nowe rozporządzenia Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin oraz w zakresie urzędowej kontroli żywności i pasz – mówił Główny Inspektor Andrzej Chodkowski podczas narady z wojewódzki inspektorami ochrony roślin i nasiennictwa 23 stycznia w Jedlni koło Radomia.

Jak zaznaczył szef PIORiN, wymaga to od Inspekcji intensywnych przygotowań do realizacji szeregu nowych zadań. Jednocześnie, koniecznym jest zacieśnianie współpracy z rolnikami i przedsiębiorcami, m.in. w celu przygotowania ich do spełnienia wymagań określonych nowymi przepisami.

Wskazując najważniejsze kierunki działań PIORiN, Andrzej Chodkowski podkreślił również znaczenie innowacyjnego rozwoju Inspekcji i doskonalenie współpracy ze środowiskiem interesariuszy. Jak zaznaczył zapewni to budowanie wizerunku Inspekcji, jako nowoczesnej organizacji otwartej na otoczenie.

Źródło: PIORIN